WEBINÁŘ ZDARMA - Fixace všech protetických materiálů 2020

WEBINÁŘ ZDARMA - Fixace všech protetických materiálů 2020
10.12.2020 / 18:00 - 19:30 hod
Foto doktora
MUDr. Petr Hajný
Po absolvování Univerzity Karlovy pracoval jako specialista na celokeramické náhrady a CAD/CAM na klinice Asklepion v Praze a Karlových Varech. Nyní majitel ONE VISIT DENTISTRY s.r.o., jedné z nejmoderněji vybavených ordinací na světě, kde kromě zubního křesla naleznete tři CAD/CAM frézy, tři různé intraorální scannery, řadu počítačů, digitálních fotoaparátů, zvětšovací optiky i jiných technologických překvapení. Kromě této ordinace však nadále pracuje v dalších klinikách v ČR a zahraničí jako externí specialista, zejména v oblasti keramických náhrad a CAD/CAM. Díky tomu tak vlastnoručně zhotoví více než 2000 keramických faset a mnoho desítek kompletních rekonstrukcí skusu i úsměvu každý rok.
Je certifikovaným školitelem CAD/CAM systému CEREC. Člen mezinárodní společnosti komputerizované stomatologie ISCD. Školitel technologie T-Scan pro digitální okluzní analýzu. Lektor firmy Ivoclar Vivadent pro kompozitní materiály, adhezivní systémy, fixační materiály, celokeramické náhrady a CAD/CAM. Doposud je jeho lektorská činnost dostupná ve 22 zemích.
Vedle přednáškové činnosti jsou častými aktivitami i praktické kurzy, zejména ve školícím centru firmy Ivoclar Vivadent ve Vídní a Lichtenštejnském Schaanu.

Adhezivní techniky, příprava náhrad, lepení provizorních náhrad, nové materiály a techniky,polymerace a polymerační lampy, úpravy, leštění, opravy a artikulace protetiky. Kompletní rekonstrukce se zvy´šením skusu adhezivními náhradami bez devitalizací a radikálních zásahů. A vše, na co se zeptáte . . .

Doba konání:
18:00 - 19:30 hod
Koncepce:
Teorie
Určení:
zubní lékař
Bodové ohodnocení:
0 ČSK kreditů
Termín:
10.12.2020
Místo konání:
webinář
Cena školení:
0 Kč
Přihlásit se
Ceny včetně DPH