ON-LINE ŠKOLENÍ - Cortical Lamina - kortikální kostní bariéra s kolagenem

Webinář
ON-LINE ŠKOLENÍ - Cortical Lamina - kortikální kostní bariéra s kolagenem
23.9.2021 / 17:00 - 18:00 hod
Foto doktora
MUDr. Jiří Hrkal
1980 absolvoval LF UK v Plzni v roce 1980
Zabýval se především protetikou a dětskou stomatologií, úrazy zubů a dětskou protetikou.
1992 Založil soukromé stomatologické centrum HDC-Kladno
1998 Specializuje se v oboru dentální implantologie a implantologická protetika
2004 Získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii
2003 Specializuje se na využívání digitální tomografie ve stomatologii, na plánování a navigaci v dentální implantologii
2003 Člen IGZ – Implantologische Gesellschaft für Zahnärzte
2005 Člen DGI – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
2006 Člen České společnosti pro implantologii
2009 Viceprezident České společnosti pro implantologii. Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních sympoziích a seminářích. Publikuje v odborných časopisech. Působí jako školitel v oblasti digitální tomografie NewTom a implantologie (Compress Implantant Systém, Bone Management…)

Základní předpoklad pro úspěšnou implantaci je dostatečné množství kvalitní kosti. U 60 % - 65% pacientů je však v místech plánované implantace nedostatečná kostí nabídka. Při dostavbě kosti pomocí augmentačních materiálů je nutné zajistit pomocí membrán vhodné podmínky
pro osteokondukci event. osteoindukci. Zejména u rozsáhlejších, vícestěnných defektů je základním předpokladem zajistit a udržet požadovaný prostor a objem augmentátu. Kortikální lamina zajišťuje díky své struktuře a konzistenci výborné tvarové a objemové podmínky a i v případě některých komplikací v průběhu hojení, jako je například dehiscence, zajistí ochranu augmentátu.

Výraznou předností je i snadná manipulace s membránou, její tvarování a aplikace.
Na řadě kazuistik budou prezentovány desetileté zkušenosti z naší praxe.

Doba konání:
17:00 - 18:00 hod
Koncepce:
on-line školení
Určení:
zubní lékař
Bodové ohodnocení:
0 ČSK kreditů
Termín:
23.9.2021
Místo konání:
on-line školení
Cena školení:
690 Kč
Přihlásit se
Ceny včetně DPH
Tato stránka obsahuje reklamu na zdravotnický prostředek zaměřenou na odborníky ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejste-li takovým odborníkem, neprodleně tyto stránky opusťte.