E-SHOP
Zpět na výsledky
Varianty produktu
Rychlý nákup

Morfologie a funkce distálních úseků - praktické školení modelace z vosku

Pro zubní techniky
Morfologie a funkce distálních úseků - praktické školení modelace z vosku
13.4.-14.4.2023 / 10:00 - 16:00 hod, registrace od 9,30 hod
Foto doktora
Matouš Záhorec
Po vystudování Zdravotnické školy v Hradci Králové oboruZubní technik jsem pracoval na několika soukromýchzubních klinikách, kde jsem si měl možnost vyzkoušetspolupráci s mnoha lékaři a přizpůsobil práci jejichpotřebám.Poté jsem se na 6 let přesunul na zubní kliniku zaměřenouna zahraniční klientelu. Na této klinice jsem měl možnostposunout své profesní dovednosti na špičkovou úroveň.Díky rovnocennému přístupu lékaře a technika, kteří spoluabsolvovali mnohá školení v České republice a zahraničí,se nám podařilo vytvořit koncept, jehož výsledkem bylovytvoření maxima, které daná situace umožňovala

Na školení si rozdělíme modelaci do jednotlivých kroků, které si vysvětlíme tak, abychom mohli na závěr vymodelovat zub jako funkční celek. Školitel všechny práce zkontroluje a poradí, jak odstranit případné chyby. Každý účastník si ze školení odnese pracovní model s vlastní modelací. Občerstvení po dobu školení v ceně. Každý účastník obdrží certifikát.

Program:
- základní zmapování jednotlivých zubů
- rozdělení konvexit, lišt a okluzních hrbolků
- popis funkce jednotlivých částí zubu
- popis funkce jednotlivých hrbolků a lišt v okluzi
- rozvrhnutí zubu pro jeho správnou modelaci
- modelace pomocí vytyčovací techniky
- funkční modelace okluze 14-16, 44-46
- závěrečná kontrola práce a diskuse

Doba konání:
10:00 - 16:00 hod, registrace od 9,30 hod
Koncepce:
Dvoudenní praktický kurz
Určení:
Zubní technik
Bodové ohodnocení:
0 ČSK kreditů
Termín:
13.4.-14.4.2023
Místo konání:
Praha, budova Dentamed, Pod Lipami 41
Cena školení:
10 900 Kč
Přihlásit se
Ceny včetně DPH
Tato stránka obsahuje reklamu na zdravotnický prostředek zaměřenou na odborníky ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejste-li takovým odborníkem, neprodleně tyto stránky opusťte.