Zpět na výsledky
Varianty produktu
Rychlý nákup

Podmínky Věrnostního programu Ostrov Pokladů

Marketingová akce společnosti Dentamed (ČR), spol. s r.o. s názvem „Věrnostní program Ostrov Pokladů“ je ukončena ke dni 31. 12. 2020. Podrobnosti Vám sdělíme prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo na tel. + 420 266 007 111 či emailu: info@dentamed.cz. 

 

 • Dukáty se udělují za objednávky nad 1000 Kč.
 • Akce Ostrov pokladů (dále jen „akce“) je dlouhodobou marketingovou akcí, která začala 13. října 2005.
 • Účastníkům akce budou za jejich nákupy v Dentamedu připisovány Dukáty, které mohou po platné registraci využít k nákupu odměn.
 • Účastníkem akce se může stát každý koncový zákazník společnosti Dentamed (ČR) spol.
  s r.o., který vyplní řádně registrační formulář a dotazník a zaregistruje se. Neregistrovaným zákazníkům jsou Dukáty za nákupy také připisovány, ale zákazníci nemají právo na výběr odměny. Bez registrace jsou získané Dukáty vždy k 31.12 smazány.
 • Registrace musí být obnovena každé dva roky. Bez platné registrace jsou získané Dukáty starší 2 let vždy k 31. 12. smazány. Při platné registraci jsou Dukáty platné dva roky. Po uplynutí jejich platnosti jsou smazány.
 • Z účasti v akci se vylučují zaměstnanci a blízcí spolupracovníci firmy Dentamed (ČR) spol. s r.o.
  a zaměstnanci firem, které se zabývají prodejem stomatologických potřeb.
 • Princip akce: za každých 100 Kč z ceny odebraného spotřebního zboží obdrží zákazník spolu s první fakturou z uzavřené objednávky 1 Dukát, případně množství Dukátů odpovídající hodnotě nákupu. Například při objednávce za 2 223 Kč obdrží zákazník 22 Dukátů, při objednávce za 2 223 Kč obdrží zákazník 22 Dukátů, při objednávce za 1780 Kč obdrží 17 Dukátů. Aktuální stav dukátů lze zjistit dotazem u Dentamedu.
 • V případě, že zákazník stornuje objednávku anebo vrátí zboží, za které mu již byly přiděleny Dukáty, Dukáty se mu v odpovídající výši odečtou z konta.
 • Odměny v akci si lze vybrat kdykoli, seznam výrobků s popisy naleznete na internetové adrese www.dentamed.cz/ostrovpokladu. Odpovídající počet Dukátů Vám bude stržen z Vašeho konta. Odměna bude doručena na Vámi uvedenou adresu. Na odměny se vztahuje záruční doba platná dle údajů výrobce.
 •  Dukáty nejsou směnitelné za finanční hotovost.
 • Dentamed (ČR) spol. s r.o. si vyhrazuje právo dodat odměnu srovnatelné hodnoty a užitných vlastností v případě, že vybraná odměna nebude nadále k dispozici od výrobce.
 • Na odměnu není právní nárok. K pořízení odměn lze použít pouze Dukáty vedené v našem informačním systému.
 • Pokud zákazník převezme odměnu a poté stornuje objednávku nebo vrátí zboží, za které získal Dukáty, je povinen odměnu vrátit v neporušeném stavu, jinak mu bude hodnota odměny vyfakturována.
 • Dentamed (ČR), spol. s r.o. si vyhrazuje právo nevydat odměny účastníkovi, který je v prodlení
  s úhradou faktur za odebrané zboží nebo stornoval objednávku, za kterou mu byly přiděleny Dukáty.
 • Účastí v této akci souhlasí účastník s jejími podmínkami a s tím, že společnost Dentamed (ČR) s.r.o.,
  se sídlem Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3 bude zpracovávat data ve smyslu zákona č. 101/2000 sb.,
  o ochraně osobních údajů pro účely provozování této akce.
 • Společnost Dentamed si vyhrazuje právo podmínky akce nebo ohodnocení jednotlivých výrobků
  v odůvodněných případech změnit a neručí za případné tiskové chyby.

 

 Podmínky této akce nabývají platnosti a účinnosti dne 13. října 2005.

 

 

Registrační a přeregistrační formulář k dispozici jke stažení zde.

Tato stránka obsahuje reklamu na zdravotnický prostředek zaměřenou na odborníky ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejste-li takovým odborníkem, neprodleně tyto stránky opusťte.